Jag erbjuder

Psykoterapi.

Kan vara både under längre och kortare tid.  

 

Korttids psykoterapi.

Vi arbetar fokuserat med en gemensam, tydligt avgränsad, problemformulering under 15-20 sessioner.

 

Psykoterapi för ungdomar/unga vuxna.

För ungdomar och unga vuxna mellan 12-25 år. Vi arbetar utifrån den unges bekymmer för att få till en förståelse och en förändring. Vi arbetar aktivt tillsammans. Ibland bjuder vi in föräldrar för samtal någon/några gånger.

 

Föräldra- eller familjesamtal.

Relationen mellan föräldrar och barn (12 år och uppåt) kan ibland innebära utmaningar och svårigheter. Vi arbetar utifrån familjens bekymmer. Ibland hela familjen tillsammans, ibland är det bara föräldrarna som behöver stöd i sin föräldraroll.

 

Parterapi.

Vi arbetar tillsammans utifrån relationsproblem, kris, sexuella problem eller önskan om utveckling.

 

Stödsamtal.

När du inte känner att du vill fördjupa samtalet till en terapi men vill reflektera och få stöd.

 

Orienterande samtal/Konsultation.

1-5 samtal där vi tillsammans undersöker dina behov och din situation just nu. Ibland räcker det att få hjälp att sortera och se saker från ett annat håll, ibland kan dessa samtal vara uppstarten av en terapi.

 

Samtalen kan ske på plats eller digitalt genom videosamtal.