Om mig

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut med mer än 25 års erfarenhet av att arbeta med människor i svåra livssituationer. Jag har tidigare arbetat med utredning, behandling och samtal i offentlig verksamhet. Mina många år som kurator på en ungdomsmottagning gör att jag har en god kunskap inom sexuell hälsa och svårigheter kopplat till det. 

 

Jag har en modern psykodynamisk grund med en relationell och affektfokuserad inriktning. För mig är det viktigt att utgå från den person som jag möter och just dennes behov, därför har jag ett integrerat arbetssätt och använder mig av olika terapimetoder när jag finner det lämpligt


Jag har utbildning inom Psykodynamisk psykoterapi (PDT), Affektfokuserad psykodynamisk terapi (APT), Mentaliseringsbaserad terapi (MBT), Systemterapi, Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT), Acceptance and commitment therapy (ACT), Kognitiv beteendeterapi (KBT), Mindfulness, sexiologi och andrologi.


Jag är HBTQ-diplomerad genom region Stockholm.


Ni finner mig även på Livscentrum, en samtalsmottagning som vänder sig till boende i Sollentuna kommun.